Interná komunikácia

Je jedným z najefektívnejších nástrojov ako mať zo zamestnanca informovaného a angažovaného ambasádora značky! Zamestnanci sú najväčšou devízou spoločnosti! Či už potrebujete nábor nových ľudí alebo chcete budovať reputáciu vašej značky, či ústnym podaním propagovať vaše produkty – vaši zamestnanci sú začiatkom, no vedia byť aj koncom vášho snaženia!

Kde môže byť problém

Je možné, že komunikácia vo vašej spoločnosti častejšie:

… hovorí o tom čo robiť …než o tom prečo to robiť

… razí zaužívaný postup zadaniekontrola…namiesto “zaangažovanievplyv

… predstavuje skôr fragmenty informácií…ako plánované, riadne koordinované, zrozumiteľné odkazy, odrážajúce dlhodobé strategické smerovanie spoločnosti, jej ciele či vízie

Zistite ako ste na tom vy? Nechajte si vypracovať zamestnanecký prieskum!

Objednať!

Zamestnanci

Buď sú presýtení informáciami alebo sú smädní po informáciách. Väčšinou platí, že sa síce topia v informáciách, paradoxne však prahnú po ich jasnosti a význame! Zamestnanci tvoria PR spoločnosti. Sú tvárou spoločnosti – tak ako ich vnímajú zákazníci. Sami sú značkou. lakmusovým papierom PR a marketingových snáh budovania značky.Dokážu buď potvrdiť autentickosť budovaného imidžu spoločnosti, alebo z neho urobiť iba marketingovú frašku.

sú primárnou a najdôležitejšou cieľovou skupinou spoločnosti

mierou svojej angažovanosti priamo ovplyvňujú efektivitu práce, produktivitu a teda profitabilitu spoločnosti

ovplyvňujú sa navzájom medzi sebou a majú vplyv na externé cieľové skupiny – tak silný a jedinečný, aký nemá ani PR ani marketing.

skutočnosť, že zamestnanci budú o svojej spoločnosti rozprávať vo svojom okolí (rodina, známi, …) je neodškriepiteľná a nezvratná

úspech firmy považujú za svoj a úprimne sa z neho tešia!

Práca agentúry = riadenie internej komunikácie

Riadená interná komunikácia predstavuje vyššiu mieru zdieľania informácií nie len v rámci jednej bunky spoločnosti (jedného oddelenia/ jednej kancelárie). Možnosť inšpirovať sa aktivitami a úspechmi iných oddelení spoločnosti. Vyššiu mieru spolupatričnosti = hrdosti. Aktivovanie prirodzenej súťaživosti a snahy o úspech. Podnecovanie nápaditosti a vyvíjanie nových projektov, produktov, služieb. Autenticitu a integritu firemnej DNA spoločnosti do imidžu, ktorý komunikuje navonok.

Naším poslaním je riadiť internú komunikáciu v troch smeroch. Pracujeme so zamestnancami, vyvolávame prirodzenú alebo riadenú spätnú väzbu (prieskumy spokojnosti).

Manažment k zamestnancom

 • Osobne
 • Angažovane
 • Zrozumiteľne jazyku zamestnancov
 • So záujmom a osobným vkladom
 • Pravidelne a opakovane

Zamestnanci - zamestnancom

 • Interné zamestnanecké spravodaje
 • Interaktívna forma využívania Intranetu alebo iných kanálov
 • Komunikačné kútiky, komunikačné fóra
 • Tematické firemné eventy

Zamestnanci k manažmentu

 • Spätná väzba
 • Otvorene
 • Angažovane
 • S vedomím možnosti ovplyvnenia situácie

Cieľ = Výsledok

Výsledkom je angažovaný zamestnanec, ktorý je:

spokojnejší – nižšia pravdepodonosť odchodu, menší problém s rekruitingom, stratou produktivity. Nemá problém rešpektovať autority, nasledovať lídrov a stotožniť sa s víziami spoločnosti

výkonnejší – pracuje viac, chytrejšie a bezpečnejšie. Rozumie potrebe zmeny, nebráni sa jej, dokonca ju sám navrhne

kreatívnejší – pri riešení problémov a v celkovom prístupe k zadaniam. Hľadá aj iné spôsoby ako kvalitne vypracovať zadanie

kvalitnejší – dokáže skvalitovať produkty a služby. Stotožňuje sa skôr s pravidlami (smernicami) a jeho správanie je menej “rizikové”

produktívnejší – pracuje nad rámec svojich povinností – či už vo vzťahu k svojim kolegom alebo zákazníkom. Pozitívne reaguje na nové zodpovednosti

Riadenou internou komunikáciou spoločne vybudujeme internú kultúru spoločnosti na  vysokej kvalitatívnej úrovni externej prezentácie spoločnosti – ako v intenciách produktov/ služieb, ktoré poskytuje, tak reputácie, ktorú sa snaží budovať.