Či chceme alebo nie, práca tvorí podstatnú časť nášho života a preto je veľmi dôležité, aby sme sa v kolektíve ľudí, s ktorými pracujeme, cítili maximálne príjemne. Spoľahlivý a spolupracujúci tím postavený na dobrých vzájomných vzťahoch je nie len predpokladom spokojného zamestnanca, ale zároveň zárukou kvality poskytovaných služieb každého podnikateľa. A práve to je ideálny dôvod, prečo má zmysel zorganizovať kvalitný teambuiding.

Teambuilding – jeho hlavné prínosy

Zlepšenie komunikácie na pracovisku

To, že s niekým celý deň sedíme v spoločnej kancelárii ešte neznamená, že máme možnosť spoznať ho. Z rutinných rozhovorov o počasí, či o tom, aké jedlo chystá na večer nemáme šancu zistiť, ako by reagoval v krízových situáciách a ani to, aký spôsob a druh komunikácie mu vyhovuje.

Prelomenie bariéry medzi vedúcimi pracovníkmi a zamestnancami

Cieľom teambuildingu nie je, aby sa všetci zamestnanci firmy, bez rozdielu na ich postavenie odrazu stali najlepšími priateľmi. Veľmi dôležité však je, aby cítili, že aj vedúci pracovník je len človek a že v rámci štruktúr firmy je tým článkom, ktorý s nimi ťahá za jeden povraz.

Budovanie dôvery a efektívne riešenie problémov

Dôvera je základom každého vzťahu a vzťahy na pracovisku nie sú žiadnou výnimkou. Ak nám zamestnanec bude dôverovať, oveľa ľahšie a rýchlejšie môžeme pochopiť jeho potreby a tým aj rýchlejšie zaujať postoj k vzniknutým problémom alebo im dokonca úplne predísť.

Dôležitosť tímovej práce ako navodenie pocitu, že sme súčasťou niečoho väčšieho

Ľudia sa častokrát začnú realizovať až v momente, keď im dáme pocit, že sú súčasťou niečoho väčšieho, dôležitého, no zároveň konkrétneho. Byť len radovým zamestnancom zrejme nikoho nemotivuje, ale ak sa staneme členom tímu, ktorý má konkrétne ciele a vieme, že aj na našej práci stojí fungovanie firmy ako celku, potom dokážeme celú situáciu vnímať úplne inak.

Cielená motivácia zamestnancov

Ak svojim zamestnancom ukážeme, že sme jeden tím a záleží nám na dosiahnutí spoločných cieľov, v tom prípade je aj ich motivácia oveľa jednoduchšia. Spoločná vízia je v tomto prípade tou najúčinnejšou hnacou silou.

Rozvíjanie kreativity a formovanie talentov

Jeden človek nemôže byť odborníkom na všetko. Práve popri rozvíjaní tímovej práce máme možnosť zamerať sa aj na kreativitu našich zamestnancov, ale hlavne zistiť ich silné a slabé stránky. Sila každého tímu spočíva práve v jeho rozmanitosti a tým aj schopnosti dopĺňať sa, preto by sme mali podporovať každého zamestnanca v tom, čo ho napĺňa.

Spoločné zážitky

To, čo najviac stmeľuje ľudský kolektív, sú spoločné zážitky. Ak jediné, čo urobíme pre naše pracovné vzťahy je to, že ráno prídeme do práce, nikdy sa v rámci nich nenaučíme plnohodnotne fungovať. Teambuildingy sú preto ideálnym riešením, ako upevniť vzťahy na pracovisku aj cestou spoločných zážitkov a spomienok.

Kým ešte pred pár rokmi stačilo, že ste pre svoj podnik našli vhodných a kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú skutočnými odborníkmi v oblasti svojej práce, dnes už táto aktivita akosi nestačí. Umením totižto nie je zamestnať čo najviac kvalifikovaných zamestnancov, ale naučiť ich medzi sebou spolupracovať do takej miery, že sa kolektív, ktorého sú súčasťou, stane jedným súdržným celkom, akousi druhou rodinou. V takomto smerovaní môže byť podnikom nápomocný najmä efektívne realizovaný teambuilding, krorý pre vás veľmi radi pripravíme.