Project Description

Interná komunikácia

Interná alebo firemná komunikácia je dôležitým nástrojom, prostredníctvom ktorého majú vnútorné zložky firmy možnosť navzájom efektívne komunikovať. Paralelne s dobrou firemnou komunikáciou sa vytvára aj dobrá firemná kultúra. Význam firemnej komunikácie je najmä v pozitívnom PR spoločnosti, šírenom samotnými zamestnancami. Navyše, ak zamestnanci cieľom a víziám firmy porozumejú, chod firmy napreduje. Firemná komunikácia zahŕňa prípravu interných komunikačných plánov a línií ako newslettre, časopisy, brožúry a nástenky.

Posilnite firemnú komunikáciu. Budujte silnú firemnú kultúru. Ako na to?

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás