Základom úspechu každej firmy, je jej silné a stabilné postavenie na trhu. Jeho dosiahnutie je však častokrát namáhavejšie, než sa zdá. Na jednej strane je potrebné získať si priazeň zákazníkov a v čo najväčšej miere ich formovať do podoby lojálnej klientely. Zabudnúť však nesmieme ani na vlastných zamestnancov, pretože práve ich spokojnosť nám dokáže zaistiť pozitívnu reputáciu a kvalitné PR napriek, v porovnaní s priamym marketingom, neporovnateľne nižším nákladom. Práve preto je veľmi dôležité venovať pozornosť zamestnaneckému prieskumu. Vedeli ste, aké sú ďalšie z množstva jeho výhod? 

Zlepšuje kultúru a vzájomné vzťahy na pracovisku 

Ak sa zamestnanec vo firme necíti príjemne, nastáva problém. Avšak len pár odvážlivcov má odvahu hovoriť o probléme otvorene s vedením firmy. Zamestnanecký prieskum býva zväčša anonymný a tak odvahu vyjadriť svoj názor, nadobúda takmer každý. Firma má vďaka tomu príležitosť riešiť vznikajúce problémy hneď v zárodku a predísť tak konfliktom. 

Prispieva k znižovaniu fluktuácie  

Ak má zamestnanec šancu vyjadriť svoj názor a vidí, že manažment firmy sa oň zaujíma, začne svoje pracovné prostredie vnímať pozitívne. V takomto prípade má oveľa menšie dôvody uvažovať o zmene zamestnania a výsledkom je, že našej firme môže výška neželanej fluktuácie klesnúť.

 

Pomáha vyrovnávať kultúrne rozdiely  

Pokiaľ je súčasťou našej firmy multikultúrny tím zamestnancov, je celkom normálne, ak sa medzi nimi prejavujú kultúrne rozdiely, prípadne tu viazne komunikácia. Z dlhodobého hľadiska však môže ísť o vážny problém, ktorý je potrebné riešiť. Využitím zamestnaneckého prieskumu môžeme zistiť názor jednotlivých zamestnancov a následne oveľa jednoduchšie koordinovať tímovú prácu celej skupiny.  

Čerpá zo skupinovej kreativity  

Základom je uvedomiť si, že zamestnanci nemusia byť odborníkmi len v tom, čo je náplňou ich práce. Každý z nás je zároveň tvorivá ľudská bytosť a na ten istý problém sa dokážeme pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Preto je dôležité poskytnúť zamestnancom priestor vyjadriť sa aj ku kreatívnym otázkam týkajúcich sa firmy. Čo ak nám práve niektorý z nich pomôže vyriešiť problém, nad ktorým si už mesiace lámeme hlavu? 

Stáva sa účinným nástrojom brainstormingu 

Ani ten najlepší šéf nedokáže zdokonaliť niektoré fázy procesov vo firme lepšie než zamestnanci, ktorí sú priamo ich súčasťou. Vďaka tomu je veľmi užitočné získať spätnú väzbu a vypočuť si aj ich návrhy na zlepšenie, rozvoj nových produktov, či ponuku nových služieb. Zamestnanci vedia dokonca zefektívniť dlho zaužívané postupy či nastaviť lepšie interné procesy. Napokon, sú to práve oni, zamestnanci, ktorí firmu a jej postupy poznajú dokonale.

 

Časy, kedy zamestnanci firiem boli vnímaní len ako zautomatizovaní pracovníci vykonávajúci istú stereotypnú činnosť, sú dávno preč. Dnes si, našťastie, väčšina šéfov uvedomuje, že sú predovšetkým dôležitým kapitálom, zdrojom kreatívnych nápadov a užitočných informácii a nevyužiť túto príležitosť predstavuje pre firmu dokonca riziko. Stačí, ak aj vo svojej firme aplikujete zamestnanecký prieskum do praxe a naučíte sa efektívne pracovať s jeho výsledkami. Neviete ako na to? Kontaktujte nás a my Vám radi poradíme.