Zamestnanecký prieskum, ako nástroj spokojnosti

Spokojný zamestnanec je jadrom každej prosperujúcej firmy. Zaujímajte sa preto o ľudí, ktorí pre vás pracujú, zabezpečte im vhodné podmienky. Komunikujte s nimi, dajte im možnosť vyjadriť sa a navrhnúť nejaké zlepšenia, venujte sa ich dotazom. Samozrejme nezabúdajte im vyjadriť svoju vďačnosť za to, čo robia, pretože spokojný zamestnanec robí firme tú najlepšiu službu.

.

Získajte cenné informácie od svojich zamestnancov.
Nechajte si poradiť!

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a z výsledkov priekumu vydolujeme maximum.

Objednať!

Efektívnym prieskumom získate:

 • získanie spätnej väzby od respondentov

 • prehľad o miere a jednotlivých faktoroch spokojnosti a motivácie zamestnancov

 • podnietenie k angažovanosti a  zodpovednosti za jej, rovnako ako vlastný, ďalší rozvoj a vytváranie pozitívnej reputácie (zdieľanie pozitívnych referencií),

 • zdieľanú spätnú väzbu zacieliť pre ďalší rast spoločnosti (noví uchádzači, nábor nových zamestnancov),

 • dosiahnuť maximálnu možnú mieru spoluúčasti respondentov, ako ambasádorov značky a nositeľov pozitívnej reputácie.

Ako postupujeme?

 • konzultácia a oboznámenie sa s cieľom spoločnosti

 • analýza jednotlivých kritérií zamestnancov (budúcich respondentov)

 • vytvorenie konceptu dotazníka na základe stanovených cieľov – konzultácia

 • grafický návrh (dizajn, text)

 • vypracovanie komunikačnej stratégie (email, sms, newsletter)

 • pravidelné reporty o aktuálnom stave

 • vyhodnotenie výstupov a komunikácia výsledkov