CSR a sponzoring

Podnikanie nie je len o zisku. Spoločenská zodpovednosť je nevyhnutnou súčasťou budovania firemnej kultúry a vášho brandu. Práve vaše finančné a časové zdroje by ste mohli investovať do projektov s hlbšou myšlienkou s cieľom pomôcť, inšpirovať alebo rozvíjať dobré nápady iných. Investujte do projektov, ktoré komunite pomôžu a vám sa odplatia viac než dobrým pocitom – utužíte kolektív v rámci firmy a podporíte svoje pozitívne PR.

Rozmýšľate out of the box?

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás