Komunitná komunikácia

Každá informácia si vyžaduje určenie svojho času, miesta a cieľovej skupiny, ktorú má zasiahnuť. Je preto nevyhnutné kampaň efektívne naplánovať. Tvorba komunikačných stratégií, na základe celo-podnikovej stratégie a obchodných priorít spoločnosti, pre nás nie je žiaden problém. Komunitnú komunikáciu nepodceňujeme.

Ešte nemáte vypracovanú komunikačnú stratégiu?

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás