Online PR

Do sveta médií je vždy lepšie vykročiť tou správnou nohou. Médiá sú jedným z kľúčových nástrojov komunikácie s verejnosťou a tvorby verejnej mienky. Príprava tlačových správ, komunikácia so zástupcami médií, tvorba mediálneho priestoru pre váš brand alebo monitoring médií. Online PR buduje vaše meno a pozíciu na trhu.

Chcete budovať vaše meno a pozíciu na trhu? Urobte to online.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás