10 spôsobov 1

Prijatím efektívnych komunikačných techník vo vašej spoločnosti budujete silnejší tím a zvyšujete vašu konkurencieschopnosť.

Komunikácia

Budovanie internej komunikácie môže byť len jednou položkou v rozpočte vašej spoločnosti, ale môže byť aj kľúčovým výstupom pri rozvoji kvalitnej firemnej kultúry. Investovaním zdrojov do tejto položky vytvárate nové merateľné výsledky. Prostredníctvom zlepšenia kvality internej komunikácie vašej spoločnosti sa totiž zvyšuje výkon vašich zamestnancov, ako aj vaše zisky a v neposlednom rade spokojnosť vašich zákazníkov.

Práve prijatie efektívnych komunikačných techník vytvára, podľa štatistík webu Weekdone, firmám 4,5-krát vyššiu pravdepodobnosť úspešného angažovania zamestnancov do spoločných firemných cieľov a o 20 % vyššiu pravdepodobnosť k zníženiu fluktuácie zamestnancov spoločnosti.

Jedným zo spôsobov, ako môžu korporácie zlepšiť komunikáciu medzi manažmentom a zamestnancami, je napríklad používanie online nástrojov. Tie zvyšujú efektivitu komunikácie, samy porovnávajú a vyhodnocujú výsledky – splnené individuálne či firemné ciele.

Budovanie tímu

Prinášame vám 10 spôsobov, ako môže aj vaša spoločnosť budovať silnejší tím a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť:

 1. Podeľte sa, komunikujte, diskutujte. Kvalitná interná komunikácia sa buduje napríklad aj prostredníctvom podnetných dialógov. Učte svojich zamestnancov podeliť sa o svoj názor, darovať spätnú väzbu na informácie, ktoré dostanú.
 2. Manažéri sú vzorom. Ak chcete, aby vaši zamestnanci komunikovali a nebáli sa pýtať, uistite sa, že vaši lídri sú im vzorom.
 3. Vychovávajte svojich zamestnancov. Vážte si ich hodnotu. Venujte im nielen svoje zdroje, ale najmä svoj čas.
 4. Buďte objektívny a transparentný. Podeľte sa o vaše úspechy, výsledky a progres. Komunikujte firemné ciele a hodnoty.
 5. Používajte online nástroje komunikácie. Neefektívne meetingy vyšli z módy. Komunikujte rýchlo, jasne, výstižne. Ak môžete informáciu posunúť online, využite to. Zefektívnite pracovný čas vás i vašich zamestnancov.
 6. Vytvárajte nové zvyky. Zamestnanci potrebujú priebežné informácie, nezahlcujte ich naraz priveľkým množstvom faktov. Vytvorte z komunikácie so zamestnancami týždennú rutinu s jasne zadefinovanými pravidlami.
 7. Trénujte ľudí jazyk firemnej kultúry. Učte ich komunikovať zrozumiteľne. Zdieľajte všetky detaily. Eliminujte komunikačný šum. Učte svojich zamestnancov deliť sa o informácie, otázky, nápady či názory. Vytvárajte jednotnú firemnú kultúru.
 8. Používajte mobilné zariadenia. Používajte aplikácie a novinky technologického sveta na zdieľanie nápadov zo sveta vašich zamestnancov. Mnoho z nich dostáva informácie „za pochodu“, napríklad cestou do/z práce. Nebojte sa technológií, posilnite vnútornú komunikáciu vo vašej firme.
 9. Robte si prieskum. Robte ho pravidelne, analyzujte jeho výstupy, pracujte na aplikovaní vstupov.
 10. Počúvajte.

Aké chyby sa v spoločnostiach prejavujú najčastejšie?

 • Nedostatok kvalitnej komunikácie medzi zamestnancamia stredným i vysokým manažmentom spoločnosti.
 • Nedostatok uznania a chvály.
 • Nedostatok možností na ďalší rast (vzdelávanie, kurzy, diskusie).
 • Nedostatok flexibility pracovného času a ústretovosti zamestnávateľa.
 • Nedostatok dôvery vloženej do zamestnancov.
 • Nedostatok zrozumiteľných odpovedí vedenia zamestnancom.

Preto:

Zefektívnite spôsob komunikácie vo vašej spoločnosti. Do chodu spoločnosti zapojte zamestnancov, pýtajte sa na ich názor a nápady, vytvárajte silnejšie tímy a podporujte ich rozvoj. Posilnite svoju konkurencieschopnosť. Nedržte informácie na svojej strane. Doprajte preto zamestnancom priestor na vyjadrenie svojich názorov či nápadov. Informujte ich o progrese a úspechoch napríklad aj  prostredníctvom firemného časopisu, letákov, brožúr, online newsletterov či konkrétnych firemných kampaní, zdieľajúcich množstvo vašich cieľov.