banner 1

 

Každý deň vnímame vplyv marketingovej komunikácie na náš vzťah k značke či konkrétnemu produktu. Je však tento vplyv vždy na prvý pohľad viditeľný? A je práve ten viditeľný marketing aj tým najúčinnejším?

Neviditeľná reklama

Za deň vidíme veľké množstvo reklamných spotov, ktoré naša pamäť sotva dlhodobo registruje. V súčasnosti sa však cez ne vieme „preniesť“ aj prostredníctvom funkcií moderných technológií. Product placement je spôsob, ako nepriamo spropagovať vybraný produkt. V skutočnosti je product placement jeden z najsilnejších aspektov ovplyvňujúcich rozhodovanie zákazníka. Nepriamo totiž ovplyvňuje náš vzťah k danému produktu. Budeme konkrétnejší. Emócie, ktoré pociťujeme pri pozeraní TV, čítaní článku v novinách alebo online prostredí sú spojené s produktmi, ktoré sme počas daného článku, filmu či blogu nepriamo vnímali. Ak sú tieto emócie pozitívne, náš vzťah sa k daným produktom či samotnej značke prehlbuje a naopak, ak sú negatívne, meníme náš postoj a udržujeme si väčší odstup. Takými negatívnymi príkladmi vedia byť užívateľské recenzie, spotrebiteľské testy či nezávislé produktové porovnania. Mnohokrát však propagované značky ani nezachytíme, ich umiestnenie je premyslené. Cieľom je informovanosť zákazníka o produkte, o značke. Nepriamo. Prostredníctvom persuazívneho vnímania.

Stotožnenie sa so značkou je v marketingovej komunikácii najdôležitejšie. Zákazníci totiž nekupujú len produkty, po ktorých túžia, no najmä produkty, s ktorých príbehom, tvárou alebo funkcionalitou sa stotožnili.

 2A10342300000578-0-image-a-17_1435522816461

Využitie

Product placement je prítomný vo všetkých formách marketingovej komunikácie. V online prostredí si vďaka sociálnym médiám vybudoval dokonca osobité postavenie. V prípade propagovania produktov celebritami či mienkotvornými osobnosťami hovoríme o tzv. endorsemente. Čoraz viac je popoulárny celebrity endorsement práve na sociálnych sieťach.

Prečo by ste teda nemali product placement vynechať ani vy?

  1. Budujete ním značku dôvery. Najmä u vašich existujúcich zákazníkov.
  2. Získavate pozitívnu spätnú väzbu publika. Budujete vašu pozíciu na trhu.
  3. Pracujete s možnosťou prepojenia online a offline komunikácie. Nielen online prostredie môže „dýchať“.
  4. Cielen zvyšujete hodnotu vašej značky na trhu.
  5. Nepriamo zvyšujete príslušnosť k značke či produktu aj medzi zamestnancami. Sú hrdými ambasádormi.
  6. Rozšírenie povedomia širokej verejnosti o vašej značke. Viac zákazníkov, väčší dopyt.

Priamo či nepriamo je nutné so zákazníkom neustále komunikovať. Čím viac premyslene na to pôjdete, tým viac ovocia vám to môže priniesť. Analyzujte preto svoju cieľovú skupinu a svojich zákazníkov. Ponúknite im príbeh. Ponúknite im to, čo potrebujú. Posilnite vaše PR a pozíciu na trhu aj správne zacielenou a komunikovanou crossline kampaňou. Neváhajte sa pritom obrátiť na agentúrneho partnera nie len s praxou v relevantnom umiestňovaní produktov, ale tiež s komplexnou ponukou služieb, tzv. full-servisovým riešením.