vzdelávanie-zamestnancov-1

 

Pocit stagnácie nie je podmienený len vonkajšími elementmi. Podmieňujete ho i vy svojím postojom, triedením času alebo úloh. Venujte dostatok času aj rozvoju seba samého. Budete investíciou nielen pre svojho zamestnávateľa, ale aj potenciálneho klienta. Svojho nadriadeného tak presvedčíte o tom, že investovať čas a zdroje firmy do vás sa oplatí.

Vzdelávanie

V hlavnom meste sa toho deje veľa. Môžete sa vzdelávať, inšpirovať alebo posúvať svoje hranice prostredníctvom kurzov, workshopov alebo prednášok či už zdarma alebo za istú sumu. Aby ste však nevypadli z diania, je nutné trendy sledovať a postupne nastavovať vlastné. Nie vždy je nutné za vedomosťami cestovať. Niekedy prídu za nami, inokedy si ich vieme dohľadať.

V Essence venujeme rozvoju a sledovaniu okolitého sveta, jeho dopytu a trendom nemálo času. Vďaka podpore zamestnávateľa môžeme rozvíjať a modelovať svoje vedomosti či názory. Nie vždy nám však pracovné povinnosti a chuť vytvárať pre klientov riešenia dovolí za danými informáciami cestovať. V rámci každodenných pracovných povinností si však vieme vyhradiť čas na regeneráciu mysle, napríklad aj čerpaním nových informácií, štúdiom zahraničných objavov alebo štatistík. Sme povďační, že nám hlava a srdce Essence teamu ponúka priestor na vylepšovanie samých seba, ale aj chodu firmy.

Informácie

Existuje mnoho online kurzov a workshopov, na ktoré nemusíte precestovať kilometre. Stačí vám vyhradiť si čas (a energiu) a s chuťou sa pustiť do štúdia nových materiálov. Žijeme v online svete, kedy sú dáta len jednou premennou, tá sa môže rýchlo meniť. Najmä v reklame. Preto netreba zaspať na vavrínoch a trendy nielen sledovať, ale dané informácie aj aplikovať v praxi. Skúšať. Nebáť sa tvoriť.

Prinášame vám niekoľko zaujímavých, nami overených a používaných (free) online webov, prostredníctvom ktorých sa môžete vzdelávať bez ohľadu na miesto, čas, vek, zameranie alebo tému.

Buďte online. Buďte o krok vpred. Nečakajte, že informácie si vás nájdu, vy hľadajte informácie a odlíšte sa od svojej konkurencie.