Ako zvysit predaj

Ponúkate skvelý produkt alebo službu, no neviete ako zvýšiť ich povedomie? Existuje mnoho spôsobov,  ako zvýšiť predaj produktov alebo služieb,  na základe správnej komunikácie širokej verejnosti.

Prvou a najdôležitejšou úlohou je tvorba všeobecnej osvety. Naplnenie celo-spoločenského významu vašim produktom je najlepšia cesta, akou ho dostanete do povedomia potenciálnych klientov.

Efektívny postup pre zvýšenie predaja v nasledovných krokoch:

  • Zvýšenie celo-spoločenského záujmu o daný produkt.
  • Bezplatné poradenstvo v oblasti produktov s ohľadom na vysokú hodnotu poskytovaných informácií.
  • Formovanie adresnej ponuky a jej okamžitého riešenia.
  • Vyvolanie potreby užívať daný produkt alebo službu.

Overené spôsoby, ktoré zvýšia váš predaj:

Online webová stránka alebo portál

Vytvorte stránku, ktorej cieľom je nezávislosť a vysoká miera vierohodnosti poskytovaných informácií. Inými slovami – nespoliehajte sa vždy len na médiá. Sami vytvorte médium! Ide o vytvorenie platformy zameranej nie len na poskytovanie základných informácií o vašom produkte, ale aj sprostredkovanie relevantných rád, odporúčaní a najmä zahrnutie „pro-bono“ aspektov do contentu. Ďalej nezabúdajte na zaistenie priestoru na diskusiu k danej téme. Napokon, vďaka vytvoreniu viacerých foriem call-to-action, je možné si vďaka webu vytvoriť aj vlastný a relevantný zdroj kontaktov.

Interakcia s verejnosťou

Verejnosť dokáže najlepšie reagovať na informácie, ktoré sú autentické, osobné a reálne. Dôveru verejnosti môžeme zvýšiť diskusiami s reálnymi ľuďmi, osobami erudovanými poskytovať pomoc a poradenstvo. Ďalej priestorom na dotazy, žiadosti o pomoc, spätnú väzbu a v neposlednom rade videami z rôznych oblastí, či už samotnej výroby produktov, alebo ukážkami prednášok a konferencií prezentujúcich vaše služby.

Celoštátne médium

Relevantné (a tiež vierohodné) celoštátne médium dokáže nie len vytvoriť globálne povedomie o vašom produkte či službe, ale aj zaistiť dôveryhodnosť jeho obsahu. Vysielanie témy v celonárodných médiách je najistejšou formou zaistenia reputačnej kondície vysielaných posolstiev.

Adresný emailing

Patrí k silným atribútom dôveryhodnosti podávaných informácií. Cielený výber kľúčových slov a forma dokáže osloviť prijímateľa okamžite. Pravidelná newslettrova komunikácia dokáže vytvoriť s klientom trvalý vzťah, na ktorom môžete v budúcnosti stavať.

Zaujal vás článok na túto tému a potrebujete poradiť? Chcete zvýšiť povedomie o vašom produkte, a tak osloviť nových potenciálnych klientov? Radi vám poradíme a ponúkneme komplexné riešenie prispôsobené vášmu profilu.