Trendy

Umenie, veda ale aj dizajn loga sa neustále menia. Na vývoji logotypov sa zúčastňujú nielen agentúry, ale už aj jednotlivci, ktorí výrazným spôsobom menia pohľad na spôsoby, varianty a možnosti ich tvorby. Napomáhajú kreatívnym myšlienkam rásť. Logá sa stávajú viac osobnými a čoraz viac vypovedajúcimi.

Spôsob, akým sú obchodné logá navrhované sa mení, prispôsobuje rovnako rýchlo. „Pravidlá”, ktoré fungovali na prelome storočia, sú dnes iné, napriek tomu, že využívajú prvky z minulosti. Našťastie mnohí sledujú tento rýchly vývoj a zmeny, aj ich pričinením sa menia či predpovedajú trendy v dizajne loga. Bill Gardner z LogoLounge je jedným z najdôveryhodnejších zdrojov, vyjadrujúcich sa k tejto téme. Jeho pozoruhodný pohľad a sledovanie detailov nám prehľadne približuje aktuálne trendy. Čo bude teda v logo dizajne prevládať v najbližších mesiacoch alebo v blízkej budúcnosti?

Prinášame vám šesť logo dizajnových trendov.

1. Flat (plochý) logo dizajn

Flat dizajn pokračuje a dominuje nielen preto, že logá v tomto dizajne vyzerajú čisto a priamo, ale aj preto, že ich dobre zaregistrujú rôzne prehliadače. Načítajú ich oveľa rýchlejšie. Je to najmä vďaka SVG. Vzory, textúry, tiene a prechody sa preskupili do jednoduchších línií a čistejších farieb. Spoločnosti sa snažia zjednodušiť svoje dizajnové prvky hlavne kvôli tomu, že sú tak ľahko identifikovateľné a zapamätateľné. Príkladom sú:

1

2. Handmade (ručne robené) logo dizajn

Ručne vyrábané logá, nazývané aj poctivé, sú momentálne znovu trendy. Sprostredkúvajú zákazníkom snahu o osobný postoj a o akési hlbšie poznanie danej spoločnosti. Tento trend sa pomaly presadzuje už niekoľko rokov. Nie je to však novinka, používal sa už v minulosti. Malé náčrtky obrazcov alebo jedno-dve písané písmená, v kombinácii s niektorými ďalšími dizajnovými prvkami, sú dnes viditeľné v rastúcom počte firemných log.

Niektoré vyzerajú ako akési „hybridy”. Sú to práve tie, ktoré vskutku nevyzerajú ako „ručne robené”, no zároveň z nich necítiť úplnú digitalizáciu. Svoj pôvod zrodu iba naznačujú, no  čitateľovi poskytujú rovnaké čaro.

Je dôležité zdôrazniť, že typografia už nie je len akýsi štýl textu, ale stáva sa súčasťou návrhu loga. Písané sady fontov sa tak stávajú cenným prínosom v logo dizajne a prispievajú tak k osobnej komunikácii značky.

2

3. Kinetické Logá (logá v pohybe)

Dynamické, kinetické logá alebo logá, ktoré sa menia, ale aj nemenia zároveň, určite majú svoju príťažlivosť. Možno je to pre svoju sviežosť alebo tým, že svojimi obmenami a osobitosťou sa priblížia ešte väčšiemu počtu ľudí (čitateľov).

3

Kinetika a rýchle obmeny loga sa stali skvelým spôsobom, ako narušiť statickosť a priniesť priamu komunikáciu, rast a aktuálnosť, napríklad aj vašej značke. Spoločnosť sa tak pripomína, nestagnuje, a zároveň sa vyvíja či prispôsobuje dopytu svojich klientov.

4

Takéto dynamické obmeny loga využíva aj  Google Doodle. Každou obmenou zaujme aj pobaví čitateľa. Tu najlepšie získate predstavu o tom, ako tento rastúci trend dokáže fascinovať čitateľov a odpovedá na potrebu prezentovať niečo nové, a to v pravidelných intervaloch.Negatívny priestor v logo dizajne

4. Negatívny priestor v logo dizajne

Negatívny priestor bude aj naďalej ohromovať svojou nápaditosťou a kreativitou. Dizajn je niečo, čo vidíte ako prvé, ale potom sa objaví význam loga. V prípade, že logo je schopné sprostredkovať viac než prvotnú informáciu, tak čitateľ pochopí aj hlbšie posolstvo, tým sa logo stáva oveľa zaujímavejším a špeciálnejším. To je dôvod, prečo negatívny priestor bude aj naďalej lákať a my budeme môcť takto preskúmať našu predstavivosť.

5

Schopnosť komunikovať „niečo viac” pre čitateľa bez pridania ďalších – popisnejších prvkov je výzvou pre každého dizajnéra.

5. Hra s písmenkami

Hra s písmenkami si aj naďalej udržiava svoje miesto. Tento trend sme tu už mali a vrátil sa pre svoju popularitu. Možno je to preto, že je tiež akousi výzvou pre čitateľa. Takéto logá sú hravé a presúvajú čitateľa do detských hier či tajničiek.

6

Je to hra s písmenami, ktorá má tendenciu rozbíjať slová a novým usporiadaním im ponúknuť iný význam. Táto cesta tvorby loga ponúka logo dizajnérom množstvo kreatívnych riešení v spôsoboch, ako podať čitateľom jasnú  a zároveň výnimočnú správu.

6. MonoLines (tenké čiary)

Tenké čiary predstavujú ľahkosť, jemnosť a  „príjemný, čistý vzhľad”. Použitie línie nemennej hrúbky vytvára symbiózu loga a veľakrát pripomína kresbu jednou líniou bez prerušenia. Takto poňaté logá pripomínajú drôtenú kompozíciu, ktorá sa nesnaží o zjednodušenie, ale práve o zložitosť a okrasnosť.

7

Takéto logá pripomínajú ľudovú zručnosť a kvalitné remeslo. Vaše oči si oddýchnu od technických tvarov a množstva farieb, ktorými vás zaplavujú logo dizajny po celé roky.

Veľká konkurencia medzi firmami a ich značkami prináša stále väčšie výzvy pre grafických dizajnérov. Striktné nasledovanie trendov má za následok, že dizajnéri často zabúdajú, že ich prácou je efektívne, jedinečne a kreatívne komunikovať posolstvo firmy. Vzhľadom k tomu, že firma rastie, tak isto, ako sa menia jej záujmy a hodnoty, tak by sa malo prispôsobovať aj jej logo.