marketing 1

 

Branding a marketing častokrát nie sú ešte ani dnes v mnohých smeroch vnímané ako podporné vstupy predaja. Spoločnostiam sa môžu javiť ako len číselná investícia. Ich kvalitný výstup však tvorí najmä zisk či silnejšie postavenie na trhu a patričný rešpekt.  

Cieľom brandingu je podporovať marketingové úsilia spoločností. Branding netlačí na trh, ale naopak vyťahuje kľúčové znaky a zároveň niečo atypické pre propagovaný produkt či činnosť. Vyjadruje pravdivú hodnotu spoločnosti, produktu alebo služby. Je spojením vlastností, hodnôt a atribútov, ktoré danú značku dôkladne špecificky opisujú. Správny a originálny branding podporuje kúpyschopnosť produktov či služieb. A tak priamo podporuje akýkoľvek predaj.

Branding

Branding je stratégia. Marketing je taktika. Marketing môže svojou hodnotou prispieť značke, ale samotná značka (brand) je výraznejšia než akékoľvek konkrétne marketingové úsilie. Značka je to, čo zostane po uvedení na trh. To, čo je automaticky vo vašej mysli spojené s výrobkom, službou alebo organizáciou. Napokon samotná značka a jej sila na trhu môže mať vplyv na fakt, či sa stanete jej verným zákazníkom alebo nie. Dobre cielený marketing vás môže presvedčiť ku kúpe konkrétneho produktu, ale je to značka a jej postavenie na trhu, ktorá určí, či budete daný produkt kupovať i naďalej. Veľmi dôležitú úlohu však zohráva aj vaša individuálna skúsenosť. Vplyv na úspech má aj kvalita, spoľahlivosť, komunikatívnosť a priateľskosť samotných reprezentantov značky…

Marketing

Marketing aktivuje ku kúpe. Branding aktivuje k vernosti. Mechanizmus tvorby kvalitnej značky a jej reklamy je v širokej podstate rovnaký pre rôzne typy firiem a organizácií. Všetky organizácie predsa musia predávať, ich cieľom je tvoriť zisk. Týka sa to rovnako aj neziskových organizácií. Funkcionalita výsledku a naň nadväzujúca reklamná komunikácia značky sa však môže odlišovať vo forme, ako aj spôsobe predaja.

Podľa Forbes-u sa v 10-tke najvplyvnejších značiek pre rok 2016 nachádza nielen Apple, Coca-Cola či Microsoft. Rebríček dopĺňa aj Facebook, Toyota či IBM. Všetky tieto spoločnosti majú čosi spoločné. Silnú značku. Ich verní zákazníci či široká verejnosť poznajú ich meno, vedia si vizualizovať ich logo či farby korporácie. Sila samotnej značky by však úplne nefungovala bez kvalitného marketingu a správne cielenej komunikácie. Nielen vo vnútri korporácie, ale pri komunikovaní s okolitým svetom. Práve postavenie značky na trhu spolu s kvalitným a transparentným marketingom, ktorý sa nevyhýba emóciám, ovplyvňuje samotný predaj a vývoj obchodu.

Návratnosť investícií

Nesprávne nastavené prieskumy, nezodpovedané otázky, nepochopenie zmýšľania cieľovej skupiny… To sú aspekty ovplyvňujúce (ne)úspešnosť kampaní a vývoj predaja. Nesenzibilné marketingové aktivity môžu spoločnostiam tvoriť vysoké náklady bez návratnosti. Naopak, dobre preskúmaný trh, poznanie cieľovej skupiny a aktuálnosť či kvalitný a nápaditý marketing sú investíciou, ktorá sa niekoľkonásobne vráti. Napríklad aj v oblasti upevnenia pozície značky, samotnom obrate alebo prostredníctvom vernosti zákazníkov. Výsledky sa postupne zúročia, nové trhy sa otvoria a zisky sa následne investujú ďalej – do technológií, inovácií i do ľudí. Nielen zákazníkov, ale i samotných zamestnancov, ambasádorov značky.

Branding je cestou k úspechu a vernosti…

a to nielen prostredníctvom finančnej súdržnosti, kreativity a odlišnosti vízií, ale aj kvality samotných zamestnancov.

Branding aj marketing sú zložkou, ktorá síce vyžaduje investíciu, no tá sa pri správne zadefinovaných vstupoch niekoľkonásobne vráti prostredníctvom jedného kvalitného výstupu. Reklama je kolobeh. Vy investujete zdroje, vaši zamestnanci svoju energiu a chuť. V prípade, že vaša firemná kultúra rastie, mnohokrát zamestnanci venujú vašej značke i patričný voľný čas. Ak sa rozhodnete trhu načúvať a vaše ciele sa stanú skutočnosťou, nemali by ste zabudnúť investovať rovnako, do rozvoja samotného brandu (a s tým súvisiacej zákazníckej spokojnosti), ale i do vašich zamestnancov.

Kvalitu, prehľad a skúsenosti, ktoré ponúkajú reklamné a PR agentúry, nevymeníte za náhodu. Netreba však podceniť situáciu a staviť „len na jedného koňa“. Starajte sa o svojich zamestnancov (ambasádorov vašej značky), počúvajte finančných expertov a rozviňte svoje podnikanie o technologické inovácie. Napríklad aj v oblasti brandingu. Nechajte si poradiť od profesionálov a vytvárajte svoju úspešnú budúcnosť už dnes.