Interná komunikácia je hybná sila vašej práce. Poznáte ten pocit, keď sa snažíte s niekým upiecť dobrý koláč, no ak si dopredu nedohodnete akú múku, spôsob a recept použijete nemusí byť práve ten najlepší. Podnikanie a tvorba vášho produktu je úzko spätá s internou komunikáciou vo vašom tíme. Nie nadarmo sa hovorí, že vaši zamestnanci sú vaši interní zákazníci a nositelia dobrého mena spoločnosti. Interná komunikácia je teda rozhodujúci faktor efektivity poskytovania vašich produktov a služieb. Taktiež dôležitým atribútom vašej značky.

Ako teda zabezpečiť kvalitnú internú komunikáciu?

Kvalitu internej komunikácie zabezpečíme jej dôsledne plánovaným riadením. Ide o upevnenie znalosti hodnôt a silných atribútov značky vašim zamestnancom. To v konečnom dôsledku prinesie viacnásobný efekt ako napr. :

 • stotožnenie sa s hodnotami spoločnosti a ich ďalším šírením,
 • tvorba vzťahu medzi vašou spoločnosťou a zamestnancami (nositeľmi značky a dobrého mena spoločnosti),
 • prehlbovanie dôvery medzi vašou organizáciou a zamestnancami,
 • limitovanie priestoru na špekulácie či nedorozumenia na vašom pracovisku,
 • tvorba priaznivej firemnej kultúry založenej na vzájomnom zdieľaní informácií a dôvere,
 • budovanie PR vašej spoločnosti ako zamestnávateľa so zdravou firemnou kultúrou.

 

Zdieľanie hodnôt firmy so zamestnancami. Photo by Nik MacMillan on Unsplash.

Pri budovaní internej komunikácie sa môžete stretnúť s komunikačnými extrémami. Ide buď o presýtenie poskytovaných informácií vašim zamestnancom. V tom prípade hovoríme o množstve emailov či úloh, ktoré komunikujete svojim zamestnancom rôznymi komunikačnými kanálmi. Alebo ide o nedostatok informácií, ktoré vytvárajú nejasnosť odovzdaných informácií.

Účinná aplikácia princípov riadenej komunikácie

Pri aplikovaní princípov riadnej komunikácie ide o zaistenie jej profesionálneho a strategicky riadeného smerovania. V praxi sa pritom stretávame s nasledovnými krokmi:

 • príprava komunikačného plánu pre interné komunikačné témy,
 • pravidelné vzdelávanie vašich zamestnancov,
 • komunikácia vízie a plánov spoločnosti,
 • informovanie zamestnancov o úspechoch firmy,
 • precíznejší výber komunikačných kanálov (email, spravodaj, video, internet, širšia kampaň, projekt a pod.), tém a odkazov,
 • plynulejšie prepojenie internej a externej komunikácie.

 

Photo by Helloquence on Unsplash

Komunikácia vízie a úspechov firmy. Photo by Helloquence on Unsplash.

Nezabúdajte, že už vaši zamestnanci sú cennými zákazníkmi, ktorí vďaka správne stanovenému cieľu a aktívnej komunikácií pocítia dôveru. Sú presvedčení, že váš produkt alebo služba predstavuje top kvalitu na trhu, a práve takýto image budú šíriť ďalej. Až potom začnete získavať zákazníkov, ktorí vás budú posúvať vpred. Ak sa chcete inšpirovať ako riadiť internú komunikáciu vo vašej firme, neváhajte nás kontaktovať.