Bez názvu-7 kopie

Ak sa na internú či firemnú komunikáciu pozeráte ako na niečo „extra”, čomu sa môžu dovoliť venovať možno veľké korporácie, prinášame niekoľko tipov ako môže poctivo plánovaná a odborne riadená interná komunikácia ovplyvniť aj tie najzásadnejšie procesy vo vnútri spoločnosti, zvýšiť profit či dokonca predchádzať haváriám.

Aké je moje miesto vo firemnom “puzzle”?

Vyskúšajte si niekedy malý firemný experiment. Opýtajte sa náhodných kolegov na čom práve pracujú, aký je cieľ tejto ich činnosti a aký finálny efekt to má napokon spoločnosti priniesť? V ideálnom svete a ideálnej spoločnosti by vám mal každý vedieť presne zodpovedať všetky otázky. Ako úspešní myslíte, že budete vo vašej firme? Nie je žiadnou výnimkou, že zamestnanci považujú vykonanie pridelenej úlohy za jednorazovku, ktorú čím rýchlejšie doručia vybavenú, tým skôr majú priestor pre iné. Ako však táto ich dielčia práca zapadá do celkovej “skladačky”, ktorou môže byť napríklad nový produkt, služba či výrazné zefektívnenie procesov a napokon úspech či rast firmy – to vie len málokto.

V oblasti tvorby dobrého mena a reputácie spoločnosti je pritom dokázané, že čím viac zamestnanci vedia o svojom podiele na úspechu firmy, tým skôr sa tým úspechom budú pýšiť vo svojom širokom okolí – a šíriť tak dobré meno spoločnosti priamym, autentickým spôsobom.

Firemné bludisko informácií

Smernice, interné postupy, organizačné pokyny a mnoho ďalších pracne pripravovaných firemných papierovín. Máte ich všetky? Ak ste odpovedali kladne, dávame palce hore! Možno sa však pýtate, prečo niektoré procesy u vás trvajú nekonečne dlho. Že na stretnutí projektového tímu počúvate opäť o tom ako sa termín posúva, pretože jednotlivé jeho časti nie sú hotové, dodané podklady sú neúplné, resp. niektorí nevedia komu ich majú posunúť alebo „stoja“ týždne u niekoho na stole, kto sám nevie, že práve on je kompetentný ich ďalej riešiť. Neznalosť postupov a kompetencií je jednou z najčastejších príčin zníženej efektivity práce. Nemusíme ďalej hovoriť, že nízka efektivita sa rovná príliš vysoký luxus pre firmu, ktorá chce efektívne napredovať.

Zákonné povinnosti a zabitý čas na ďalšom školení

Stáva sa to pritom pri tak dôležitých témach, akými sú napríklad aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Len málokto si niečo z preškolenia pamätá a len zriedkakedy nastane v správaní zamestnancov skutočná zmena – vedúca k väčšiemu uvedomeniu si svojho konania a jeho dosahu na svoje zdravie, zdravie či bezpečnosť svojich kolegov či majetku firmy. Pri prezentovaní rôznych vyhlášok a paragrafov sa však poväčšine ani nemožno čudovať.

plagaty

Čo robiť inak?

Nechceme tvrdiť, že interná komunikácia je všeliek na všetky business bolesti. Určite však vykazuje efekt na nezainteresovanosť či nezáujem zamestnancov o niektoré (pritom veľmi dôležité) témy, ktoré dokáže posunúť do iných – záživných a prítomných – rozmerov firemného života. Nová organizačná štruktúra môže byť prezentovaná aj inak ako v šedivom grafe a po zaujímavom workshope dokážu zamestnanci naozaj nadobudnúť zodpovedný prístup k ochrane svojho zdravia, hoci možno nebudú presne vedieť citovať smernicu.

Silné značky sú vystavané zvnútra von – efektívna interná komunikácia je pritom základom úspechu budovania značky“.  Paul Barton

Riadenie internej komunikácie má obrovský dosah na celkový úspech podnikania. Platí pritom, že akákoľvek firemná téma určená na komunikáciu zamestnancom vie byť prezentovaná cielenou, vopred plánovanou a kreatívnou internou komunikáciou. Ako agentúra sa aj my stretávame s rôznymi internými témami v spoločnostiach rozličnej štruktúry a rozmanitých oblastí podnikania. Pripravujeme komunikačné plány, realizujeme pre zamestnancov podnetné interné workshopy, interaktívne prezentácie, obsahovo pestré stretnutia, interné zamestnanecké výzvy či dokonca hry. Nesnažíme sa pritom firemné komunikačné témy iba popularizovať. Disponujeme však know-how a diverzitou skúseností s firemnou komunikáciou na rôznych úrovniach a v rôznych segmentoch, tak, aby sme vedeli poskytnúť hodnotné podanie akokoľvek náročnej či technickej témy. Radi vám pomôžeme s komunikáciou aj u vás!