Marketing vs. branding

Od |2017-09-28T12:18:58+02:0020. júl 2016|Pre firmu|

  Branding a marketing častokrát nie sú ešte ani dnes v mnohých smeroch vnímané ako podporné vstupy predaja. Spoločnostiam sa môžu javiť ako len číselná investícia. Ich kvalitný výstup však tvorí najmä zisk či silnejšie postavenie na trhu a patričný rešpekt.   Cieľom brandingu je podporovať marketingové úsilia spoločností. Branding netlačí na trh, ale naopak vyťahuje kľúčové znaky [...]

Social Media Analytics: Použitie údajov v praxi.

Od |2018-02-12T21:37:15+01:0014. júl 2016|Pre firmu|

Aj v mediálnej konverzácii nastali po vplyve spoločenských, kultúrnych a politických aspektov viaceré zmeny. Poznáte dostatok digitálnych metód pre analýzu dát sociálnych médií? Spojte svoje vedomosti a prax, konfrontujte informácie dát sociálnych médií. Analyzujte Pri tvorbe kampaní potrebujeme pracovať s dátami. Tie si však treba dohľadať, poprípade vytvoriť. Ako? Napríklad prostredníctvom štatistík a analyzovania dát. Najrýchlejšou a najrelevantnejšou cestou (je [...]

Ako sa vzdelávať, ak vzdelanie nezaklope na dvere?

Od |2017-09-28T12:18:58+02:001. júl 2016|Pre firmu|

  Pocit stagnácie nie je podmienený len vonkajšími elementmi. Podmieňujete ho i vy svojím postojom, triedením času alebo úloh. Venujte dostatok času aj rozvoju seba samého. Budete investíciou nielen pre svojho zamestnávateľa, ale aj potenciálneho klienta. Svojho nadriadeného tak presvedčíte o tom, že investovať čas a zdroje firmy do vás sa oplatí. Vzdelávanie V hlavnom meste sa toho deje [...]

Go to Top