Aj v mediálnej konverzácii nastali po vplyve spoločenských, kultúrnych a politických aspektov viaceré zmeny. Poznáte dostatok digitálnych metód pre analýzu dát sociálnych médií? Spojte svoje vedomosti a prax, konfrontujte informácie dát sociálnych médií.

Analyzujte

Pri tvorbe kampaní potrebujeme pracovať s dátami. Tie si však treba dohľadať, poprípade vytvoriť. Ako? Napríklad prostredníctvom štatistík a analyzovania dát. Najrýchlejšou a najrelevantnejšou cestou (je podmienené od druhu biznisu) sú dáta nielen vášho webu (návštevnosť, cieľová skupina, čas strávený na stránke…), ale i sociálnych médií. Práve tu sa potenciálny klient správa intuitívne. Na základe jeho reakcií tak môžete podmieniť rozvoj vášho biznisu, či už prostredníctvom toho, čo návštevník „lajkuje“ alebo toho, na čom najdlhšie „stojí“. Správnou analýzou týchto dát podporíte predaj vašich produktov či služieb. Posuniete sa k vytýčenému cieľu. Preto počúvajte, sledujte, analyzujte. Kampane v prípade nízkej sledovanosti a oslovenosti prispôsobujte dopytu a prostrediu, ktoré sa vo vodách sociálnych médií rozvíja a mení každý deň.

Objekt záujmu

V prvom rade je dôležité stanoviť si ciele. Čo chcete analyzovať? Firemné hashtagy alebo samotnú kampaň prostredníctvom zadaných hashtagov? Kultúrne referencie na základe zacielených regiónov? Naučte sa používať tagy, slobodnú a otvorenú reč, ktorá vám sprístupní i iné dáta, ktoré potrebujete. Chcete vedieť viac? Zaujímate sa, aké sú obmedzenia, aká je etika online komunikácie či do akej miery môžete odsledovať súkromie vašich fanúšikov? Sledujte výsledky svojich kampaní a každú „odchýlku“ analyzujte. Poprípade oslovte odborníkov, ktorí sa o analýzu týchto dát a nastavenie efektívnejších ciest komunikácie radi postarajú.

Ak chcete analyzovať dáta na „vlastnú päsť“, bez zložitých skriptov alebo kódov, je nutné zvoliť si čo najvyhovujúcejšiu cestu, ktorá bude jednoduchá a efektívna najmä pre vás. Príkladom sú aj niektoré aplikácie, ako je napríklad Tableau. Dozviete sa, ako identifikovať trendy, vzory a odchýlky v dátach. Budete tiež vidieť skutočné príklady toho, ako boli analýzy sociálnych médií použité v čase krízy, a tak preskúmate výhody a nevýhody prostredia sociálnych médií v reálnom čase.

Ak sa naopak rozhodnete používať softvér Gephi, zjednodušíte a urýchlite vizualizáciu siete v dátach. Postupne sa zoznamujte s prostredím a spoznávajte výhody používania digitálnych nástrojov pre analýzu dát sociálnych médií. Spoznajte výsledky skutočných analýz sociálnych médií na vami spravovaných weboch.

Viac

Ak sa chcete dozvedieť, ako sa v oblasti vzdelať, rozšíriť si svoje vedomosti a prax, prečítajte si ďalší z našich blogov: Ako sa vzdelávať, ak vzdelanie nezaklope na dvere?, kde spoznáte iné formy online kurzov na zvýšenie efektivity vašej práce.

Aj my, PR agentúra, pracujeme s niekoľkými takýmito nástrojmi. Neustále sa v oblasti vzdelávame, napredujeme a nastavujeme odvážnejšie ciele, nielen pre našich klientov, ale aj nás, členov Essence tímu. Pre každého klienta, na základe analýzy mediálneho či pracovného prostredia alebo prostredia sociálnych sietí, vytvárame „balíky“ spolupráce na mieru. Spravujeme i sociálne médiá, sledujeme progres a informujeme o výsledkoch. Pravidelne, napríklad aj prostredníctvom monitoringu médií, sumarizujeme úspešnosť výstupov, ktoré sme klientovi spravovali. Klientom tak spoločnými silami budujeme zaujímavejšiu budúcnosť. Predstavujeme ho svetu, s ktorým komunikuje. Budujeme kvalitný content. Budujeme pozitívne PR značky. Pretože do našich výstupov nevkladáme len dáta, ale ako Essence aj patričnú dávku citu.