Preco je dolezite

CSR nie sú len eventy, sú to aj každodenné zvyky a rituály vo vašej firme. CSR ste vy a vaše zážitky, plné dobrého pocitu z pomoci, podpory a spolupráce na projektoch s cieľom rásť a motivovať.

Na úvod

Pojem corporate social responsibility (CSR) je na Slovensku známy, ako iste viete, pod ekvivalentom spoločensky zodpovedné podnikanie alebo spoločenská zodpovednosť podniku. Koncept CSR firmy úzko súvisí s cieľom jej činností. Pod pojmom spoločenská zodpovednosť rozumieme zvýšenie spoločenskej hodnoty interného alebo externého prostredia, t. j. firmy a jej aktivít pre zamestnancov alebo pre širšiu verejnosť. V súčasnosti sú obľúbené najmä environmentálne projekty, ktoré majú za cieľ vytvárať zdravšiu budúcnosť. Minimálnym prínosom, nielen pre vás, ale aj pre vašu firmu, je stále populárnejšia recyklácia – firma tak napomáha zachovávať prírodné zdroje a nepriamo podporuje rozvoj zlepšovania kvality života zamestnancov.

„Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“

Howard R. Bowen

Čo si pod pojmom CSR predstavujeme?

CSR vieme aplikovať vo viacerých oblastiach. Či je to už kódex podnikateľského správania sa firmy alebo správanie sa voči zákazníkom v ekonomickom chápaní; environmentálna politika firmy a ochrana zdrojov z pohľadu životného prostredia alebo nezanedbanie bezpečnosti zamestnancov vášho podniku, komunikácia a rozvoj ľudských zdrojov zo sociálnej oblasti. Všetky oblasti spája chuť pomáhať, rozvíjať a prispieť spoločnosti k tvorbe lepšej budúcnosti.

Prečo budovať kvalitné CSR?

Kvalitné CSR výrazne prispieva k lepším výsledkom organizácie. Nielen z finančného, ale aj morálneho hľadiska. Morálne prínosy spoločnosti prinášajú tiež zisk, i keď nie ihneď, avšak postupne a isto budujú jej pevné piliere. Zamestnanci sa cítia v spoločnosti integrovaní a nápomocní, verejnosť spoločnosť vníma ako modernú a nadčasovú. Morálne prínosy majú vplyv na vaše PR a budujú dôveryhodnejší vzťah s dodávateľmi, odberateľmi a vašimi zamestnancami.
Aj celosvetové prieskumy dokazujú, že tretina zamestnancov považuje CSR za veľmi dôležité. Väčšina zamestnancov a zákazníkov sa zhoduje v tom, že firmy by nemali zanedbať starostlivosť o životné prostredie vôkol nás. Súhlasia, že zodpovednosť v podnikaní má dôležitý vplyv na formovanie ich nákupných rozhodnutí.

kolaz

Čo z toho vyplýva?

Pomáhať je ľudské. Ani v biznise netreba zabúdať na morálnu hodnotu jednotlivých projektov. Transparentná a otvorená spoločnosť má vyššie šance uspieť na trhu. Váš postoj by ste si preto nemali nechávať pre seba, ale naopak, buďte aktívny, responzívny a trendy.