Cielom CSR

Nerobíme to len pre dobrý pocit. Naše CSR projekty nás zároveň mnohému učia. Už 3 roky školám prinášame CSR projekt so súťažou, Úsmev pre strom. Environmentálne zameraná súťaž spája malých i veľkých ochranárov pod heslom: I keď sme malí, naše činy sú veľké.

Čo je Úsmev pre strom?

Cieľom súťaže je žiakov základných a stredných škôl aktívne zapojiť do rozvoja ochrany životného prostredia, zodpovednej recyklácie v každej domácnosti, škole alebo inštitúcii. Súťaž mladú generáciu vzdeláva nielen v triedach škôl, ale aj mimo nich. Každým rokom v súťaži pribúdajú malí i veľkí ochrancovia prírody, ktorí význam myšlienky nezanedbať životné prostredie a jeho dôležitosť, posúvajú ďalej. Garantom projektu je Slovenská agentúra životného prostredia a súťaž je plne podporená spoločnosťou SHP Harmanec. Viac sa o súťaži dozviete na facebookovej fun page alebo na www.usmevprestrom.sk.

1a

Aký je progres projektu?

V pilotnom ročníku súťaže bolo aktívnych 33 škôl z celého Slovenska, o rok neskôr sa do súťaže zapojilo 58 škôl. Separovali papier a vysádzali stromčeky s cieľom zachrániť čo najvyšší počet stromov pred vyrúbaním. Žiaci totiž vedia, že 1 tona zberového papiera zachráni až 17 stromov. Aktuálne je počet zapojených škôl 5-krát vyšší než v pilotnom ročníku súťaže. Environmentálna výchova a myšlienky recyklácie už nie sú cudzie 162 stredným a základným školám na Slovensku. Kvalitná komunikácia, ústretovosť nášho tímu, no najmä ideológia projektu vytvorili súťaži Úsmev pre strom pozitívne PR, ktoré nepriamo každým rokom zvyšuje počet zapojených škôl. O projekte sa navyše hovorí nielen v školských priestoroch, ale i médiách. – V mediálnom prostredí je Úsmevu pre strom venovaný čoraz väčší priestor. Vyše 8 000 zachránených stromov v minulom ročníku súťaže vyvolalo značný ohlas v aj v regionálnych a národných médiách.

2a

Čo sme preto urobili?

Prostredníctvom pútavých aktivít či článkov, uverejňovaných na facebookovej a webovej stránke projektu, sa žiaci nielen vzdelávajú, ale aj zapájajú do zaujímavých outdoorových činností. Svoje vedomosti tak aplikujú v praxi. Na sociálnych sieťach nám narastá počet fanúšikov aj vďaka pravidelným mesačným súťažiam. Do všetkých aktivít súťaže, ako aj finálneho podujatia Stromy vo vašich rukách, sa navyše zapájame ako tím pravidelne každý rok. Essence tím tak nie je len realizátorom, so žiakmi tvoríme sadeničky, rozvíjame ich vedomosti o životnom prostredí a absolvujeme s nimi niekoľko náučných exkurzií. Stromy vo vašich rukách sú vyvrcholením celej súťaže. Nie je to len podujatie, je to deň plný zábavy, kedy si žiaci vychutnajú oddych po celoročnom snažení a táto CSR aktivita je malým teambuildingom, kedy rozvíjame ďalšie hodnoty spoločnosti Essence communications. Veď, ako sa lepšie buduje tímová spolupráca a radosť z toho, čo robíme, ak nie pomocou druhým?

3a

Prečo by ste nemali zanedbať rozvoj CSR vo vašej firme:
• rozvíjate firemnú kultúru,
• pomáhate svojmu PR a širokej verejnosti,
• vaša aktivita vytvára nové vzťahy a kontakty.